Slovšport, dopravno-mechanizačná spoločnosť s r.o.